25-serien kontrollpanel

25-serien til Branson har styring av AC og arbeidslys i taket