Branson K78 med frontlaster

Branson K78, clutchfritt vendegir og mye utstyr